Helsingin kaupunki panostaa 3D-tietomallien hyötykäyttöön

Helsingin kaupunki otti ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti käyttöön kaksi koko kaupungin kattavaa uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Kaupunkimallien tuottaminen oli vuonna 2014 alkaneen 3D-tietomallihankkeen päätavoite, ja Viasys VDC:n asiantuntijatiimi auttoi kaupunkia toteuttamaan kaupunkimallin julkaisuun liittyen kaksi pilottihanketta: Tietomallien yhteiskäyttö rakentamisessa sekä Aleksanterinkadun huoltotunnelin mallinnus.

Tietomallien yhteiskäyttö rakentamisessa

Tietomallintamista hyödynnetään yleisesti rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietomallit tehostavat rakentamista ja vähentävät virheiden riskiä. Helsingissä kaupunkimallin hyödyntämisestä aluesuunnittelussa ja asemakaavoituksessa on hyviä kokemuksia. Kaupunkimallin käytöstä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa ja prosesseissa, kuten rakentamisessa, on vähemmän kokemusta.

Tietomallien yhteiskäytön hankkeessa Viasys VDC:n asiantuntijat auttoivat Helsingin kaupunkia selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää kaupunkitietomallia rakentamisen prosesseissa yhdessä rakennusten tietomallien ja infrastruktuurin tietomallien kanssa.

Erilaisia teknologioita ja työmenetelmiä on kokeiltiin ja sovellettiin todellisiin tietomalliaineistoihin, ja etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka tietomalleja käyttää ja mihin tarkoitukseen?
  • Mitä tietoa kaupunkitietomalli tarjoaa rakentamiseen ja päinvastoin?
  • Soveltuvatko tietomallit ja työkalut nykyiseen rakentamisen prosessiin vai muuttuuko prosessi?
  • Mikä on mahdollista jo nyt, mikä tulevaisuudessa?
  • Millainen kaupunkitietomallin pitäisi olla, jotta se palvelisi rakentamisen tarpeita paremmin?
  • Projekti toteutettiin Helsingin rakennusviraston ja kaupunginkanslian yhteistyönä.
  • Uuteen teknologiaan pohjautuvien työmenetelmien käyttöönotossa kokeiltiin työkaluna VDC Explorer -ohjelmaa (Kuva 1), jossa voidaan yhdistää CityGML-muotoinen kaupunkimalli, Inframodel-muotoiset infran tietomallit sekä IFC-muotoiset rakennemallit.

Maanalainen kaupunkimalli – Aleksin huoltotunneli

Aleksanterinkadun huoltotunnelin mallinnusprojektissa Viasys VDC auttoi Helsingin kaupunkia kehittämään prosessin ja tarvittavat menetelmät maanalaisten tilojen mallintamiseksi ja liittämiseksi osaksi kaupunkimallia. Helsingin uudet kaupunkimallit eivät toistaiseksi sisällä maanalaisia tiloja. Tietomallintamista varten Aleksin huoltotunneli ja eri kiinteistönomistajien parkkihallit on laserkeilattu.

Projektissa

  • kehittiin menetelmiä ja prosessi maanalaisten tilojen mallintamiseksi laserkeilatuista pistepilvistä.
  • tehtiin MESH-mallinnus Aleksin huoltotunnelista ja siihen liittyvistä tiloista.
  • tehtiin CityGML-standardin mukaiset esimerkkimallit LOD1- ja LOD2 -tasoisina

Aleksin olemassa olevasta huoltotunnelista tehtiin myös peliteknologiaan perustuva katseluversio, jonka avulla tunnelin varrella olevat yritykset voivat tutustua tiloihin ja kulkureitteihin ja suunnitella huoltoyhteyden hyödyntämistä.

Tutustu Helsingin uusiin 3D-kaupunkimalleihin

Navigoi Helsingin 3D-kaupunkitietomallissa osoitteessa: http://kartta.hel.fi/3d/

Koko Helsingin kattava visuaalinen kolmioverkkomalli – Katsele ja navigoi osoitteessa: http://3d.hel.ninja/mesh/

Lue lisää kolmioverkkomallista: http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-3d-kaupunkimalli

Lue lisää Helsingin kaupunkimalleista

Kuva 2. Viasys VDC toteutti Helsingin kaupungille nykyaikaiseen peliteknologiaan perustuvan katseluversion Aleksanterinkadun olemassa olevasta huoltotunnelista.

 

Ota yhteyttä

Our MAGNET team is dedicated to helping you increase the efficiency of your civil engineering projects.