DigInfra vie infrahankkeiden osaamista uudelle tasolle

Tammikuussa starttaa Suomen Tieyhdistyksen ja Tampereen Ammattikorkeakoulun järjestämä DigiInfra-täydennyskoulutusohjelma, jonka sisällön suunnitteluun ovat osallistuneet maamme kokeineimmat infrarakentamisen ja digitaalisten ratkaisujen asiantuntijat.

DigInfra-täydennyskoulutuksen tavoitteena on parantaa alan valmiuksia hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja edesauttaa uusien tehokkaampien toimintamallien käyttöönottoa infrarakentamisessa. Koulutuksen suunnitteluun on osallistunut alan avaintoimijoita, kuten Liikennevirasto ja MANK ry sekä useita alan yrityksiä. Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna ammattikorkeakouluissa TAMK, HAMK, Saimia ja TurkuAMK. Alan perusopiskelijat voivat myös osallistua koulutukseen.

Koulutuksen aihealueita ovat

  • Väylähankkeen elinkaaren hallinta digitalisaation avulla
  • Digitaalisen tiedon siirtäminen hankkeen osapuolilta toisille
  • Tietomallipohjaisen suunnittelun nykytilanne, haasteet ja tulevaisuudennäkymät
  • Mallipohjainen tuotantoprosessi ja digitaalinen luovutusaineisto
  • Digitaalinen huolto ja ylläpito
  • Tilaajan digitalisaatio
  • Viimeisimmät tutkimus – ja kehittämistulokset sekä viimeisimpien pilottihankkeiden tulokset

Olen äärimmäisen iloinen voidessani olla mukana tukemassa infran digitalisaatiota, ja oman DigInfra-osuuteni otsikko on ´Prosessin kehittäminen hyödyntäen tietomalleja sekä Lean-ajattelua yhdessä´ (31.1.2018 klo 11.00-11.30 HAMK).

Lue lisää TAMK:in sivuilta ja lataa koulutuksen esite (PDF) »

Ota yhteyttä

Our MAGNET team is dedicated to helping you increase the efficiency of your civil engineering projects.